środa, 7 października 2009

Święto Matki Bożej Różańcowej

Dawniej jako święto MB Zwycięskiej, upamiętnia zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto, która miała miejsce dnia 7 października 1571 roku. Święto to zostało ustanowione przez gorliwego propagatora Różańca św., papieża Piusa V, dominikanina, od którego też bierze początek biały strój papieski.
W swoim Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” papież Jan Paweł II zachęca do częstego odmawiania Różańca, Jego ukochanej modlitwy, i wzywa wspólnoty chrześcijańskie, by stały się autentycznymi „szkołami modlitwy”. A Różaniec św., uświęcony tradycją, jest modlitwą typowo medytacyjną, odpowiednikiem niejako „modlitwy serca”, czy „modlitwy Jezusowej”, tak popularnej na chrześcijańskim Wschodzie (RVM, 5).
Nie każdy miłośnik Różańca św. wie, że w tej prostej, zdawałoby się, modlitwie kontemplacyjnej, powtarza się słowa zaczerpnięte z Ewangelii: Ojcze nasz (Mt 6, 9-13; Łk 11, 2-4), Zdrowaś Maryjo (Łk 1, 28.42), Chwała Ojcu (Mt 28,19).
Także papież Paweł VI, w Adhortacji apostolskiej „Marialis cultus”, podkreślał ewangeliczny charakter Różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne.
Szczęść Boże! - Ola