niedziela, 10 stycznia 2021

Wieczory z Markiem - biblijne spotkania internetowe

"Wieczory z Markiem" to cykl spotkań biblijnych dla dziewczyn i młodych kobiet (18-40 lat). Spotkania są prowadzone na platformie Google Meet*: wspólnie czytamy fragmenty Ewangelii według św. Marka. 

Spotkania w trzecie soboty miesiąca w godz. 19:00-21:00; najbliższe 20 lutego 2021. 

Każde spotkanie składa się z trzech części:

  1. wprowadzenie do lektury fragmentu przewidzianego na spotkanie - prowadzi jedna z misjonarek
  2. indywidualna lektura / modlitwa z tekstem w ręku (offline)
  3. dzielenie na forum grupy. 

Grupa ma charakter półotwarty, tzn. można do niej dołączyć zapisując się przez formularz (kliknij, żeby otworzyć). Trzonem grupy są uczestniczki grudniowych rekolekcji internetowych "W każdej sytuacji dziękujcie"

Zapisane osoby dostają mailem link do spotkania i ewentualne materiały dodatkowe. 

Zapraszamy

misjonarki szkoły - bezhabitowe siostry dominikanki

------------------------------

* UWAGA! Wymagania techniczne (wymagania, czyli co jest konieczne):

  • Pismo Święte w wersji papierowej,
  • dostęp do szybkiego internetu,
  • konto mailowe na Gmailu albo aplikacja Google Meet w smartfonie,
  • mikrofon i słuchawki, 
  • (mile widziana) kamera internetowa.  

czwartek, 17 grudnia 2020

Sylwestrowe rekolekcje internetowe: "W każdej sytuacji dziękujcie"

Chwilowo nie proponujemy rekolekcji. 
Ostatnie rekolekcje odbyły się online, jako 

Sylwestrowe rekolekcje internetowe

"W każdej sytuacji dziękujcie"


Dla kogo były te rekolekcje? Dla dziewczyn i młodych kobiet (18-35 lat)

Gdzie? Wszędzie, gdziekolwiek się znajdujecie, o ile macie tam Pismo Święte, dostęp do Internetu i działający Google Meet. 

Kiedy? 29.12-31.12.2020
rozpoczęcie: wtorek wieczorem
zakończenie: w czwartek, w Sylwestra - późnym wieczorem* (dokładniejszy program w przypisie na dole)

Po Bożych ścieżkach będą nas prowadzić:
- Duch Święty
- Słowo Boże (Pismo Święte)
- oraz konferencje oparte na tekstach biblijnych (konferencje głoszą siostry, czyli my).

Wszystkie konferencje odbędą się na żywo, przez platformę Google Meet (=> potrzebne są kamera i mikrofon w komputerze albo smartfonie). Każda uczestniczka organizuje sobie indywidualnie modlitwę (offline).

Osoby zapisane dostaną linki do spotkań przez maila. Zapisy do 27 grudnia** (zob. przypis na dole). 

Więcej informacji i zapisy przez ankietę (link nieaktywny). 


Z modlitwą
misjonarki szkoły 

---------

* Konferencje są przewidziane w następujących godzinach:

29.12: jedno spotkanie w oparciu o Pismo Święte
godz. 18:30-20:00

30.12: dwa spotkania w oparciu o Pismo Święte
godz. 10:00-11:30 oraz
godz. 18:30-20:00

31.12: trzy spotkania w oparciu o Pismo Święte
godz. 10:00-11:30,
godz. 18:30-20:00
godz. 22:15-23:15 (podsumowujące)

** Miejsca w wirtualnej sali nie są nieograniczone, dlatego na spotkania będziemy przyjmować tylko osoby wcześniej zapisane.

piątek, 10 lipca 2020

Pragnę wyrazić...


Pragnę wyrazić swoją radość z przynależności do Unii.

Wszystko w niej kocham,
wszystko akceptuję
wszystkiego pragnę.

Zostałam zakceptowana i pokochana od pierwszych chwil w Unii,
jej miłość sprawiła, że wzrastałam!

Obym nigdy się od niej nie oddaliła!!!

Jej zmarszczki, jej plamy
to znak naszej przynależności,
wskazują na trudną drogę do przebycia.
Stała w swojej istocie,
miła w swojej obecności
elastyczna w inicjatywie.

Dziękuję, Matko,
za twoją prostotę, otwartość, życzliwość,
z jaką otworzyłaś serce dla nas wszystkich
i dla Ducha miłości!

Anna

(nasza siostra, Anna Morrone - Włoszka, która przez kilka lat była w Polsce - zmarła tydzień temu. Prosimy o modlitwę)

czwartek, 11 czerwca 2020

Koronawirus w Bhunavapalli.

Zapytałyśmy siostry, jak żyją i pracują w czasach koronawirusa. Jako pierwsza odpowiedziała Olivia (Indie). Tekst na naszej stronie.

sobota, 2 maja 2020

Nauka Katarzyny. 4. Panowanie nad sobą

(publikujemy fragmenty przemówienia naszej siostry Giuliany Cavallini. Całość, po włosku, tu)

Jeszcze na początku działalności epistolarnej, młoda sienenka nie wahała się stawić czoło potężnemu i wzbudzającemu strach władcy Mediolanu, Bernabò Viscontiemu, by wezwać go do miłości Boga w jedności z Kościołem. Potem, z lekkością podmuchu, który przewraca zamki z kart, pokazywała mu słabość władzy: 

Cóż to za władza, która może mi być odebrana i która nie opiera się na mojej wolności? 

A potem przedstawia mu prawdziwą władzę godną człowieka: 

Gdybyś mnie zapytał, wielmożny panie: „Czy człowiek nie ma żadnej władzy w tym życiu?” – odpowiedziałabym: „Tak, posiada najmilszą, najprzyjemniejszą i najsilniejszą władzę nad miastem swojej duszy” (List 28). 

Klucz do tego miasta ma w ręku wolny wybór, a brama nie otworzy się bez naszej zgody (por. List 319, Dialog 64). Wolność – cecha, z której nie możemy zrezygnować – wiąże się z naszą godnością „stworzenia, które ma w sobie rozum” – człowieka. Komentując odpowiedź Jezusa na prośbę kobiety kananejskiej o uzdrowienie jej córki „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”(Mt 15, 28), Katarzyna przedstawia je w wymiarze uniwersalnym: 

O najdroższy synu w Jezusie Chrystusie ... aż do śmierci słyszymy te słowa. Wiedz, że kiedy człowiek zostaje stworzony przez Boga, słyszy te słowa: „Niech ci się stanie, jak chcesz”, to znaczy: stwarzam cię wolnym, abyś nie był poddany żadnej rzeczy poza Mną (List 69, tłum. wł.).

(koniec)

piątek, 1 maja 2020

Nauka Katarzyny. 3. Projekt reformy

(publikujemy fragmenty przemówienia naszej siostry Giuliany Cavallini. Całość, po włosku, tu)

Każdy projekt Katarzyny, dotyczący społeczeństwa, opiera się na człowieku. Kiedy prosi Grzegorza XI o reformę Kościoła, nie chodzi jej o wymyślanie nowych struktur, ale tylko o oczyszczenie i udoskonalenie tego, co nazywa „ciałem mistycznym” Kościoła, to znaczy duchowieństwa; i tym pilniej, im wyższą zajmują pozycję i większą mają odpowiedzialność: 

Mocą swej władzy musisz dokonać trzech rzeczy. Przede wszystkim musisz wyrzucić z ogrodu świętego Kościoła cuchnące kwiaty, śmierdzące nieczystością i chciwością oraz nadęte pychą, czyli – złych pasterzy i przełożonych, którzy swą zgnilizną zatruwają i zanieczyszczają ten ogród. O miły nasz zarządco, byłoby naprawdę dobrze, gdybyś użył swej władzy do wykorzenienia i wyrzucenia cuchnących kwiatów. Wyrzuć je daleko, żeby nie miały już dostępu do władzy. Zmuś je, aby starały się odzyskać najpierw panowanie nad sobą, prowadząc święte i dobre życie. W ogrodzie zaś posadź wonne kwiaty, czyli takich pasterzy i zarządców, którzy są prawdziwymi sługami Jezusa Chrystusa, troszczą się tylko o chwałę Bożą i o zbawienie dusz oraz opiekują się ubogimi (List 206).[1]

Dwie inne sprawy, o które Katarzyna prosi z naciskiem, to znaczy powrót papieża do Rzymu i krucjata, są w pewien sposób podporządkowane tej pierwszej. Papież nie będzie miał możliwości oczyszczania ogródu Kościoła, póki będzie pozostawał pod wpływem mocnej władzy politycznej królów Francji. A krucjata, według Katarzyny, miała doprowadzić do pokoju między państwami europejskimi i do zatrzmania postępu Saracenów na ziemiach chrześcijańskich wschodniej Europy, a także do wyzwolenia miejsc świętych. W podboju Ziemi Świętej Katarzyna widziała też sposób na przyciągnięcie niewiernych do prawdziwej wiary i sądziła, że kiedy się nawrócą do Chrystusa, to z zapałem neofitów będą pozytywnym czynnikiem dla odrodzenia Kościoła. 

Ach, jakże cudownie byłoby ujrzeć lud chrześcijański, dający niewiernym sól wiary. Niewierni zaś, otrzymawszy światło, osiągną wielką doskonałość cnót i jak roślina, przeniesiona z chłodu i mroku niewiary do ciepła świętej wiary i światła Ducha Świętego zaczną kwitnąć i rodzić owoce cnót w mistycznym ciele świętego Kościoła. Zapach ich cnót pomoże na pewno usunąć wady i grzechy, pychę i nieczystość występujące nagminnie wśród ludu chrześcijańskiego, a szczególnie wśród prałatów, pasterzy i przełożonych świętego Kościoła. (List 218). 

Chociaż idea wojny jako narzędzia ewangelizacji brzmi utopijnie, należy podkreślić, że wysokie pojęcie, jakie Katarzyna ma o człowieku, nie ogranicza się do jednego narodu, ale dotyczy całej ludzkości, bo każdy człowiek ma te same cechy i podobne zdolności do podniesienia się na poziom nadprzyrodzony. Dlatego dzisiejszy „niewierny” mógłby jutro mieć swój ważny udział w uzdrawianiu ogrodu Kościoła. 


[1] Katarzyna ze Sieny, Listy, wyboru, przekł. i oprac. dokonała Ludmiła Grygiel, Poznań, 2016. (Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty z listów według tego wydania) (przyp. tłum).

czwartek, 30 kwietnia 2020

Strony stale w blogu (linki bezpośrednie)

Od bardzo dawna ten blog ma swoje "części stałe", czyli treści niezmienne. Ale okazało się, że ta część bloga jest niewidoczna dla urządzeń mobilnych.