Jak, gdzie, kiedy czyli historia i nie tylko ona

..
Unię założyła w Włoszech Luigia Tincani, nazywana w naszym zgromadzeniu po prostu Matką


Luigia - dla rodziny i przyjaciół Gina [czyt. Dżina] - już w wieku kilkunastu lat zaczęła uczyć w szkole podstawowej. Jednocześnie wzrastało w niej pragnienie poświęcenia się Bogu w życiu zakonnym. Czuła się stworzona do działania apostolskiego, jednocześnie pociągał ją wymiar kontemplacyjny duchowości dominikańskiej. W Rzymie poznała dominikanina o. Ludwika Fanfaniego, który rozpoznał w niej zalążek nowego charyzmatu w Kościele. To on pomagał jej w zakładaniu nowego zgromadzenia i kierowaniu nim.

30 kwietnia 1917 roku na ręce O. Ludwika prywatne śluby złożyła grupa sióstr. Po kilku latach udało im się otworzyć pierwszy dom i wspólnie w nim zamieszkać. Za datę założenia zgromadzenia uważa się 28 sierpnia 1924 roku, gdy pierwsze siostry zakończyły nowicjat i złożyły śluby zakonne. Wcześniej Unia została oficjalnie uznana przez Kościół, tzn. została włączona do Zakonu Kaznodziejskiego i uzyskała aprobatę biskupa diecezji Gubbio (siedziba pierwszego domu). Już dziesięć lat później stała się zgromadzeniem na prawie papieskim.

W 1929 roku Luigia wycofała się z pracy nauczycielskiej, żeby oddać się całkowicie kierowaniu Unią. Była przełożoną generalną aż do śmierci w 1976 roku. Obecnie jest pochowana w dominikańskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva w Rzymie, pod ołtarzem św. Jacka Odrowąża. W 2011 roku papież podpisał tzw. dekret o heroiczności cnót, który jest uznaniem przez Kościół świętości jej życia. Od tej chwili Matce Luigii Tincani przysługuje tytuł czcigodnej, a do jej beatyfikacji brakuje tylko cudu uznanego przez władze kościelne(O Matce Tincani można poczytać w poście Luigia Tincani).  

W latach 1948-1949 roku pierwsze misjonarki szkoły, pochodzące z Indii i Włoch, wyjechały na misje do dzisiejszego Pakistanu. Pod koniec lat sześcdziesiątych powstała pierwsza wspólnota w Indiach, a w latach osiemdziesiątych domy w Holandii i Polsce. W tak zwanym międzyczasie pojedyncze siostry pracowały i studiowały w USA, Francji, Hiszpanii i Egipcie.

Obecnie misjonarki z naszej Unii są we Włoszech, w Pakistanie, w Indiach i w Polsce. Od początku lat pięćdziesiątych XX wieku dom generalny zgromadzenia mieści się w Rzymie. 

Domy zgromadzenia w Polsce znajdują się w Lublinie (od 1990 roku) i w Krakowie (od 2006 roku) - zob. strona Kontakt. Polki pracują również we Włoszech. .