poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Dominikanki - a kto to taki?

św. Dominik Guzman,
fresk z XIII w., Bolonia
Ostatnio zorientowałam się, że trudno jest znaleźć jakieś kompletne wyjaśnienia na temat tego, co to znaczy "być dominikanką" i czym różnią się różne "rodzaje dominikanek". Więc dziś, w uroczystość św. Dominika, postaram się to wyjaśnić.

Dominikanki są duchowymi "siostrami", "córkami", "praprapra-wnuczkami" św. Dominika Guzmana, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego zwanego potocznie Dominikańskim. Są nimi nie tylko "w sercu", ale również w sposób prawnie zatwierdzony przez Kościół i przez Zakon.

Zakon Dominikański od początku swojego istnienia składa się z trzech gałęzi: braci, mniszek i świeckich. Członkowie każdej z tych gałęzi na ręce generała Zakonu lub jego reprezentanta składają swoje śluby lub - w przypadku świeckich - przyrzeczenia.

Rodzina Dominikańska jest rzeczywistością bardzo złożoną, bo należą do niej - oprócz członków Zakonu - również inne zgromadzenia, wspólnoty i instytuty świeckie, które zostały do niej włączone przez władze Zakonu.

W naszych czasach dominikanką można być w różnej formie:
   1. jako mniszka - siostra dominikanka żyjąca we wspólnocie klauzurowej
   2. jako świecka dominikanka włączona do tzw. Trzeciego Zakonu 
   3. jako siostra dominikanka w zgromadzeniu zakonnym czynnym, albo kontemplacyjno-apostolskim
   4. jako pani z dominikańskiego instytutu świeckiego. 

A teraz parę słów wyjaśnienia:
1. Mniszki dominikańskie, czyli siostry dominikanki klauzurowe. W czasach św. Dominika była to jedyna forma kobiecego życia zakonnego. Co więcej: pierwszy klasztor dominikańskich mniszek powstał 10 lat przez formalnym założeniem Braci Kaznodziejów (czyli dominikanów). Siostry dominikanki klauzurowe "wspierają dominikańskie przepowiadanie modlitwą i słuchaniem Chrystusa", modlą się zwłaszcza za grzeszników i za braci dominikanów. W Polsce są 3 klasztory mniszek, a wszystkie klasztory rozsiane po świecie tworzą wspólnie tzw. II Zakon. Na temat mniszek można poczytać npna stronie klasztoru w Radoniach.
2. Świeckie dominikanki (dawniej zwane tercjarkami), skupione w grupach zwanych fraterniami. Fraternie mogą być żeńskie, albo mieszane. Fraternie "zrzeszają osoby w różnym wieku, pozostające w stanie wolnym lub małżonków, którzy na swojej duchowej drodze pragną czerpać z tradycji dominikańskiej i włączać się w apostolską misję Zakonu, wspólną dla wszystkich jego członków". Więcej o świeckich dominikan(k)ach.
3. Siostry dominikanki z żeńskich zgromadzeń dominikańskich.

Zgromadzenie zakonne to - w największym skrócie - taka forma życia poświęconego Bogu w Kościele rzymskokatolickim, w której osoba żyje we wspólnocie sióstr/braci ze swojego zgromadzenia, według Konstytucji zatwierdzonych przez Kościół dla tego zgromadzenia i składa publicznie śluby (tzw. profesję) rad ewangelicznych: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Większość zgromadzeń włącza się aktywnie w życie Kościoła przez działalność apostolską i charytatywną.
Dominikańskie żeńskie zgromadzenia zakonne powstawały od XIX wieku, w różnych okolicznościach i krajach. Każde ma swoją specyfikę, styl i pole działania, ale wszystkie odwołują się do św. Dominika i jego charyzmatu (np. w naszym zgromadzeniu siostry ślubują posłuszeństwo Bogu, przełożonym i św. Dominikowi). Większość zgromadzeń dominikańskich to zgromadzenia habitowe, chociaż zdarzają się i takie, które od zawsze były bezhabitowe.
Na świecie obecnie jest ich - zgromadzeń! - około 160 (np. kilkanaście w południowych Włoszech). 
W Polsce swoje domy i wspólnoty ma 5 żeńskich zgromadzeń dominikańskich:
  • Zgromadzenie Sióstr św. Dominika zwane na świecie „polskimi dominikankami” 
  • Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi 
  • Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej 
  • Unia św. Katarzyny ze Sieny – Misjonarek Szkoły (bezhabitowe - do tego zgromadzenia należą autorki tego bloga) 
  • Wspólnota Małych Sióstr Baranka 
4. W Polsce żyją i apostołują również panie (=świeckie kobiety) przeżywające swoje poświęcenie się Bogu i Kościołowi w dominikańskich instytutach świeckich. Są nimi:
  • Świecki Instytut Dominikański z Orleanu 
  • Świecki Instytut Caritas Christi.

Opis wszystkich wyżej wymienionych wspólnot i „sposobów bycia dominikanką”
oraz kontakt do nich można znaleźć na stronie
: