sobota, 22 grudnia 2018

Obecność

Jezus przychodzi do nas, Jezus przychodzi w nas. Dobrze jest, w tym ostatnim tygodniu przygotowań do Bożego Narodzenia zatrzymać się nad tą myślą. Choć przecież przyjście Jezusa w nas nie jest związane z Bożym Narodzeniem i nie dokonuje się ono w tym czasie jako coś nowego. Już od chrztu Bóg jest zawsze w nas, aby przekształcać duszę Swoją łaską.

Nie myślimy o tym wystarczająco: bo gdyby ta myśl zawsze była w nas obecna, trwalibyśmy w ciągłej adoracji Boga żyjącego w nas. Przygotowanie do Bożego Narodzenia, tajemnica Emanuela – Boga-z-nami – sprawia, że przypominamy sobie o obecności Boga w naszych duszach.

Luigia Tincani

środa, 19 grudnia 2018

Nie będziesz mówić

Nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie (Łk 1,20) 

Nasza mała wiara nie blokuje projektów, które Bóg mnoży dla swoich dzieci. Kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć działanie Boga w swoim życiu i w historii ludzkości, brakuje nam słów, by mówić, kiedy On mówi; i czekamy, by każde ze słów Boga dopelniło się „w swoim czasie”, w obrębie Bożego planu.

Elena M. (tlum. ms)

piątek, 14 grudnia 2018

Co czytamy

Czytamy bardzo różne rzeczy, w zależności od zainteresowań, czasu, rodzaju pracy, wykształcenia, znajomości języka, wieku, miejsca przebywania, zajęć obowiązkowych i dodatkowych, sugestii sióstr… (Przeważnie stwierdzamy, że czytamy za mało).
Ale ostatnio nasze siostry były w Polsce, a z nimi przyleciały dwie książki; obie bardzo ciekawe, ale najciekawsze jest ich zestawienie. Kiedy zobaczyłam je na stole, wyobraziłam sobie, że mogły rozmawiać, lecąc w jednej walizce – i ta rozmowa z pewnością byłaby bardzo ciekawa!
Jedna z nich to „Wszechświat w twojej dłoni” Christofe’a Galfarda; bo kiedy byłam z wizytą u mojej mamy, to zaczęłam czytać, ale nie skończyłam; więc poprosiłam o pożyczenie. Książka o Wszechświecie, o działającym w nich siłach, o tym, z czego jest zrobiony (cząstki elementarne) i kiedy powstał… Bardzo się cieszę, że żyję w czasach, kiedy nauka i wiara nie są już wrogie, więc mogę czytać książkę o budowie kosmosu i chwalić Boga, który go stworzył.
A Sabina wygrała w konkursie w wydawnictwie „Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty”, ojca Tomasza Gałuszki op. Ojciec Gałuszka sięga do świętego Tomasza, żeby zrozumieć, czym są charyzmaty, wylanie Ducha Świętego, dar języków… i żeby pokazać, że nie ma sprzeczności między precyzją teologii a doświadczeniem modlitwy.
Tak więc to są nasze plany czytelnicze na najbliższą przyszłość. A potem – może – wymienimy się książkami i każda z nas przeczyta lekturę tej drugiej…
A potem może o nich napiszemy.
Magda

niedziela, 9 grudnia 2018

Bóg wchodzi

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. (Łk 3,6) 

Bóg wchodzi w historię w określonym miejscu i czasie. Jest przyjęty przez Maryję z Nazaretu, odwiedza rodzinę Jana Chrzciciela i wchodzi do rodziny Józefa; ale nie zapomina o żadnym człowieko.

To może przyprawić o zawrót głowy, ale Boży bank danych to owoc algorytmów Wszechmogącego Ojca, który w tajemnicy Wcielenia staje się bliźnim każdego Swego dziecka, dając nam Pierworodnego wobec każdego stworzenia.

Elena M. (tłum ms)