poniedziałek, 25 grudnia 2017

Narodził się nam Zbawiciel!

Czytelnikom bloga życzymy Świąt naprawdę Wesołych, czyli wypełnionych radością płynącą z zanurzenia w Bogu, Który przychodzi!

Jezus przychodzi do naszego życia, jeśli pozwalamy Mu wejść. On nie przejmuje się, że to stajenka, a nie pałac. Przychodzi, bo chce przyjść.

Przychodzi do nas - bezbronnych, czasem połamanych, grzesznych i słabych. Przychodzi, żeby przemienić nas w siebie.

Nie bój się Twojego ubóstwa i słabości! On - Bóg wszechmocny i nieogarniony - zgodził się być słabym i bezbronnym. I nie boi się przyjąć Ciebie słabego i Ciebie posłać w świat. Do objawiania Swojej miłości posłuży się nawet Twoją słabością!

Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa, niech będą z Wami!

misjonarki szkoły

sobota, 2 grudnia 2017

Owocnego Adwentu!

"Kontemplujmy milczenie
Najświętszej Dziewicy Maryi.

Nie zostało jej powiedziane:
“Możesz to powiedzieć”,
ani też nie zostało jej powiedziane:
“Nic nie mów!”
A Ona, 
cała skupiona na adoracji Boskiej tajemnicy, 
która rozwijała się w niej,
pogrążona w pokorze, wdzięczności i miłości,
milczała,
także wobec oblubieńca, którego Bóg jej dał.
Dopiero gdy Elżbieta oświecona przez Boga 
pokazała, że zna jej boski sekret,
z serca Dziewicy Maryi wylał się śpiew wdzięczności, pokory, miłości i uwielbienia.

O święte i godne podziwu milczenie,
bądź zawsze obecne w naszych duszach,
aby nauczyć nas milczeć, gdy jest to dobre,
abyśmy mogły żyć w milczeniu uwielbienia, sam na sam z Bogiem;
abyśmy mogły rozsiewać wokół siebie...
woń i światło 
prawdziwej dobroci".
Luigia Tincani