niedziela, 16 marca 2014

Ewangelia o przemienieniu a życie zakonne

Jan Paweł II pisał o życiu zakonnym, komentując ewangelię o Przemienieniu. Dziwne, prawda? Wydawałoby się, że bardziej by pasowało jakieś opowiadanie o powołaniu. A jednak nie.
Co tu jest ważne dla nas:
-objawienie chwały Boga
-uczniowie, którzy Go kontemplują
-zachwyt: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”
-słuchać Chrystusa
-strach – poczucie własnej niegodności
-wezwanie do zaufania „nie bójcie się”
-trzeba zejść z góry i pójść w stronę krzyża
(Adhortacja apostolska „Vita consacrata”, nr 15-40)
Magda