Naszą działalność misyjną można wspomagać...

Działalność misyjną naszego zgromadzenia można wspomagać:

1. modlitewnie - z wdzięcznością przyjmiemy każdą porcję modlitwy w naszej intencji, czyli w intencji sióstr Unii oraz naszych uczniów, studentów, wychowanków, współpracowników oraz ich rodzin. :)

2. finansowo - wpłacając pieniądze na konta bankowe w banku BNP Paribas:

Unia św. Katarzyny Sieneńskiej - Misjonarki Szkoły
al. Kraśnicka 58
20-718 Lublin

konto złotówkowe PL25 1750 1048 0000 0000 1264 1354
konto w euro PL53 1750 0012 0000 0000 1380 8651

Przelew powinien zawierać adnotację na co te pieniądze mają być przeznaczone, np.:
- darowizna na cele misyjne zgromadzenia,
- darowizna na działalność statutową zgromadzenia,
- darowizna - na adopcję na odległość (pomoc dzieciom i młodzieży w Indiach i Pakistanie).

Wszystkich dobroczyńców - żywych i zmarłych - polecamy Panu Bogu w modlitwie.

Uwaga: nie przyjmujemy intencji Mszy świętych.