niedziela, 8 kwietnia 2012

Na Wielkanoc
Na radosne Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego
święta zwycięstwa Chrystusa Pana
nad śmiercią, piekłem i szatanem,
 składamy serdeczne życzenia.
 
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Zmartwychwstania,
pokojem, radością, 
mocą ducha i wszelkim dobrem, 
abyśmy umieli Go rozpoznawać
i  świadczyć
o Nim 
 w naszym codziennym życiu.

Misjonarki Szkoły